Kanonizacja

To prawdziwy news. Jak donosi FadodiRoma.it już w czasie wizyty w Fatimie dwójka wizjonerów Franciszek i Hiacynta Marto zostaną wyniesieni na ołtarze. Papież Franciszek, o czym mają świadczyć nieoficjalne zapowiedzi, ma kanonizować podczas swojej wizyty w Portugalii, na stulecie objawień fatimskich dwójkę wizjonerów, którzy umarli w dzieciństwie. Franciszek i Hiacynta Marto są już beatyfikowani, a…

Różaniec – modlitwa, która ochroniła Europę

Bez niego nasza historia wyglądałyby całkiem inaczej. Bronił nas przed niejedną armią i ideologią. Pierwszym wielkim papieżem różańcowym był św. Pius V. W wydanej 17 września 1569 roku konstytucji apostolskiej Consueverunt Romani Pontifices zaleca on różaniec jako szczególnie skuteczną modlitwę błagalną w czasie zagrożeń i utrapień. Luter i Turcy Papież niewątpliwie miał na myśli ówczesne rozdarcie chrześcijaństwa po wystąpieniu Marcina Lutra oraz narastające wtedy…