Różaniec w dłoniach

Przewodniczący Episkopatu Polski ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, zaapelował, by księża i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 razem z Radiem Maryja i Telewizja TRWAM (ze względów na przepisy sanitarne – bez udziału wiernych), odmawiali w kościele różaniec w intencji chorych i tych, którzy się nimi opiekują oraz służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Jednocześnie Przewodniczący KEP poprosił wiernych, żeby w tym samym czasie w swoich rodzinach i domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

 

We Włoszech zainicjowano zbiorową modlitwę różańcową. Akcję nazwano CORONA (ANTI) VIRUS. Włosi zachęcają do nieprzerwanej modlitwy w intencji walki z koronawirusem. To prawdziwa modlitewna sztafeta:
– różaniec jest odmawiany cały dzień i całą noc
– każdy chętny do włączenia się w akcję, wskazuje wybrane pół godziny, kiedy będzie się modlił.

Do akcji mogą dołączyć wszyscy. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się stronie internetowej recode.digital/corona-anti-virus, gdzie należy podać:
• swoje imię
• miasto
• datę i godzinę deklarowanej modlitwy na różańcu
• adres e-mail

Inicjatorzy akcji CORONA (ANTI)VIRUS na stronie internetowej napisali:

Dla wszystkich, którzy walczą z chorobą, chorych i lekarzy, pielęgniarek, członków rodziny; dla braci, którzy są obecnie pozbawieni Eucharystii; dla wszystkich, którzy cierpią z powodu jakiejkolwiek niedogodności, którzy musieli zmienić swoje nawyki, którzy poniosą szkody ekonomiczne […] abyśmy umieli po chrześcijańsku przeżyć te trudności, ze wzrokiem skierowanym ku Niebu.

Sama Maryja, prosząc o odmawianie różańca, złożyła aż piętnaście obietnic tym, którzy będą się w taki sposób modlić. Obiecała osobistą opiekę i wielkie łaski. Przekazała je za pośrednictwem bł. Alana de Rupe (1428 – 1475) , dominikanina żyjącego w XV wieku, który był wielkim orędownikiem różańca. Powiedziała:

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Na wzrost popularności modlitwy różańcowej w ciągu dwóch ostatnich stuleci wywarły wpływ wielkie objawienia różańcowe Matki Najświętszej. W czasie swoich objawień Matka Boża zawsze pokazywała się z różańcem w dłoniach i prosiła o modlitwę różańcową jako ratunek dla świata, o ducha nawrócenia i przemiany życia. Objawiając się co jakiś czas przypominała ludziom o wartości modlitwy różańcowej. Za każdym razem powtarzała, że różaniec jest najskuteczniejszą drogą do otrzymania wielu łask. Nieustannie przypominała: „Odmawiajcie Różaniec” – w 1531 r. w Guadalupe, w 1858 r. w Lourdes, w 1917 r. w Fatimie czy w 1877 r. w Gietrzwałdzie.

Różaniec – jaki znamy w obecnym kształcie powstał w XV wieku. Połączono go z ewangelicznym rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wskazano na piętnaście najważniejszych momentów ich życia i powiązano je z dziesiątkami „Zdrowaś Maryjo”. Tajemnice podzielono na trzy części: radosne, bolesne i chwalebne. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Główna część „Ave Maryja” to pozdrowienia archanioła Gabriela z perykopy o Zwiastowaniu. Modlitwę „Ojcze nasz” przekazał uczniom sam Pan Jezus. „Chwała Ojcu” jest rozwinięciem formuły trynitarnej wygłoszonej przez Jezusa wysyłającego uczniów z misją. Przez swą strukturę, różaniec prowadzi do samego centrum tajemnic wiary chrześcijańskiej.

Była to ulubiona modlitwa papieża Jana Pawła II,

który mimo nawału obowiązków, każdego dnia, odmawiał wszystkie części różańca. Podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski mówił:

Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.

16 października 2002 r. , Jan Paweł II wydał „List Apostolski Rosarium Virginis Mariae”, w którym ogłosił rok różańca. I uzupełnił go o nowe tajemnice światła, czyli pięć wydarzeń które mają nam pomóc w medytacji życia Pana Jezusa, które obejmują Jego trzyletnie nauczanie od Chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii. Jest to jakby wypełnienie pewnej luki w rozważaniach różańcowych. Papież pragnął, by różaniec w całości był: „modlitewną Ewangelią”. Tajemnice Światła z poprzedzającymi je Tajemnicami Radosnymi i następującymi po nich Tajemnicami Bolesnymi i Chwalebnymi obejmują całe Misterium Zbawcze Jezusa Chrystusa. Zapraszają nas do modlitewnego rozważania nauczenia cudów Pana Jezusa, gdy żył On na ziemi.

Nie sposób zliczyć wszystkich ocalonych, uzdrowionych i nawróconych dzięki modlitwie różańcowej. Różaniec jest potężną i skuteczną bronią przeciwko każdemu rodzajowi zła. Świadectwa osób odmawiających różaniec potwierdzają, że Maryja jest wierna danym obietnicom. Ludzie odmawiający różaniec zaświadczają, że ich sprawy, o które bezskutecznie starali się latami, zostają rozwiązane. Wielu doświadcza wyleczenia ze śmiertelnych chorób, kobiety zachodzą w ciążę, a bezrobotni otrzymują pracę. Modlitwa różańcowa jest szczególnie pomocna tym, którzy przeżywają kryzysy, którzy szukają drogi życiowej albo pociechy.

Tym bardziej teraz, warto włączyć się w tę „modlitewną sztafetę” i różańcem uderzyć w szerzącą się epidemię koronawirusa . Wydatną pomocą w „antywirusowej”, modlitwie różańcowej będzie książka „Maryjo Ty się tym zajmij” – niezwykły zbiór rozważań różańcowych, pogłębiony o ich genezę i historię oraz uzupełniony o praktyczne rady od tych, którzy byli duchowymi mistrzami różańca. Podpowiedzą, jak modlić się na różańcu, aby nasza modlitwa była skuteczna.

 

grafika - Maryjo, ty się tym zajmij

W czasach szerzącej się korono – zarazy wołajmy z różańcem w ręku „Maryjo Ty się tym zajmij!”