Maryja Pogromczyni szatana

„Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico, dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami”. „Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico, dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami”.   Święty Ojciec Maksymilian Kolbe w jednej ze swoich konferencji ascetycznych do braci franciszkańskiej nauczał: Ojcowie Kościoła mówią, że Pan Bóg wystawiając aniołów na próbę odsłonił im…