Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.