Osoba odpowiedzialna

Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

marian.kopko@gmail.com