Osoba odpowiedzialna

ks. Łukasz Langenfeld
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

proboszcz@opactwo.eu