Proszę wybrać dogodny dla siebie sposób zgłoszenia

Zgłoszenie internetowe

Swoje zgłoszenie proszę wysłać na poniższy adres:

podając: imię, nazwisko, adres, email, telefon, termin modlitwy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji Nieustannego Różańca przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Zgłoszenie drogą pocztową

Swoje zgłoszenie proszę wysłać na poniższy adres:

Ks. Marian Kopko
Pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

podając: imię, nazwisko, adres, email, telefon, termin modlitwy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji Nieustannego Różańca przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Plan modlitw

Przed wybraniem dla siebie godziny modlitwy prosimy o zapoznanie się z wolnymi godzinami na planie modlitw.

Przejdź do planu modlitw