Szczęść Boże!
Nazywam się Bartek Konarski.
Mój tata (Tadeusz) miał w niedzi Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie taty
Proszę także o uzdrowienie Bożeny z choroby nowotworowej powrót do zdrowia
dla jej mamy Janiny i długie życie dla wszystkich.
Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Bartek

Szanowny  O.Marianie
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Aniołów
przedstawiam  intencje  różańcowe od października  2022
 
O łaski potrzebne  i błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny różańcowej, w  intencji znanych Bogu znajdujących się w naszych sercach, podziękowanie za otrzymane łaski, za zmarłych rodziców, babcie, przyjaciół.
modlitewną pamięcią  
 
br. Jerzy Augustyniuk 

Za rządzących oraz osoby odpowiedzialne za politykę i sprawy społeczne, aby w duchu dialogu, z pokorą i wytrwałością, stawały się budowniczymi pokoju.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Aniołów

przedstawiam intencje różańcowe od września 2022

O łaski potrzebne i błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny różańcowej,
siłę do niesienia codziennych krzyży,

intencji znanych Bogu znajdujących się w naszych sercach,

podziękowanie za wnuki, dzieci i małżonkę ,o rozwiązanie problemów powierzonych Jezusowi modlitewną pamięcią

br. Jerzy Augustyniuk
Międzyrzec Podlaski


  1. Lipiec: O pokój w naszych rodzinach i środowiskach codziennego życia, aby zwyciężał duch pojednania, wzajemnego szacunku i ofiarności.
  2. Sierpień: O łaskę nawrócenia skłóconych społeczeństw i narodów, aby w dobroci i miłości Boga odnajdowały motywację do przemiany życia.

Szanowny O.Marianie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Aniołów

przedstawiam intencje różańcowe od czerwca 2022

O łaski potrzebne i błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny różańcowej,
siłę do niesienia codziennych krzyży, łaskę ofiarowania cierpienia Bogu,
za zmarłych członków Naszego Różańca w tym przyjaciela śp. Jana Staszela, rodziców, bliskich naszemu sercu,
podziękowanie za otrzymane łaski, o pokój w naszym kraju i u sąsiadów.

Z modlitewną pamięcią

br. Jerzy Augustyniuk
Międzyrzec Podlaski


Zawierzając się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, prośmy o pokój dla całego świata a w szczególności za naszych braci doświadczonych okrucieństwem wojny, aby przez miłosierdzie Boże odzyskali nadzieję oraz siłę do nawrócenia i przebaczenia doznanych krzywd.


Szczęść Boże,

 poniżej moje intencje do Mszy świętej. Za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej proszę o:

-pokój na świecie, Boże miłosierdzie dla całego świata,
– łaskę prawdziwego nawrócenia i przemiany serca dla moich Rodziców i Brata,
– łaskę dobrej żony dla mojego Brata,
-pokój, zgodę i miłość w mojej Rodzinie,
-radość życia wiecznego dla wszystkich zmarłych z mojej Rodziny, szczególnie dla mojego Brata Roberta i mojej Cioci Danuty,
-łaskę zdrowia i sił dla moich najbliższych,
-błogosławieństwo pracy zawodowej mojego Narzeczonego i łaskę szczęśliwego małżeństwa dla nas,
-łaskę odpowiedniej dla mnie pracy zawodowej,
-łaskę zdrowia i sił dla Pani Marii oraz łaskę trwałego uwolnienia jej z nałogu palenia papierosów,
-Boże błogosławieństwo dla naszego projektu „ZiarnoNadziei” i wskazanie przez Boga właściwych kierunków rozwoju tego dzieła,
-za dusze w czyśćcu cierpiące
-za kapłanów, zakonników i zakonnice.
-za cierpiących, bezdomnych, chorych, samotnych, zagubionych.

Z Panem Bogiem
Katarzyna.


Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Pokoju módlmy się za mieszkańców Afganistanu, odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, który wzywa: „Proszę Was, byście razem ze mną modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”.

Z wyrazami szacunku, Agnieszka Wawronowicz


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Aniołów

przedstawiam intencje różańcowe na Adwent

O łaski potrzebne i błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny różańcowej, siłę do niesienia codziennych krzyży, łaskę ofiarowania cierpienia Bogu, wypełnienie postanowień adwentowych zbliżających nas do Jezusa, za zmarłych członków Naszego Różańca, rodziców, bliskich naszemu sercu,
podziękowanie za otrzymane łaski.

z modlitewną pamięcią

br. Jerzy Augustyniuk
Międzyrzec Podlaski