Szczęść Boże,

 poniżej moje intencje do Mszy świętej. Za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej proszę o:

-pokój na świecie, Boże miłosierdzie dla całego świata,
– łaskę prawdziwego nawrócenia i przemiany serca dla moich Rodziców i Brata,
– łaskę dobrej żony dla mojego Brata,
-pokój, zgodę i miłość w mojej Rodzinie,
-radość życia wiecznego dla wszystkich zmarłych z mojej Rodziny, szczególnie dla mojego Brata Roberta i mojej Cioci Danuty,
-łaskę zdrowia i sił dla moich najbliższych,
-błogosławieństwo pracy zawodowej mojego Narzeczonego i łaskę szczęśliwego małżeństwa dla nas,
-łaskę odpowiedniej dla mnie pracy zawodowej,
-łaskę zdrowia i sił dla Pani Marii oraz łaskę trwałego uwolnienia jej z nałogu palenia papierosów,
-Boże błogosławieństwo dla naszego projektu „ZiarnoNadziei” i wskazanie przez Boga właściwych kierunków rozwoju tego dzieła,
-za dusze w czyśćcu cierpiące
-za kapłanów, zakonników i zakonnice.
-za cierpiących, bezdomnych, chorych, samotnych, zagubionych.

Z Panem Bogiem
Katarzyna.


Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Pokoju módlmy się za mieszkańców Afganistanu, odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, który wzywa: „Proszę Was, byście razem ze mną modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”.

Z wyrazami szacunku, Agnieszka Wawronowicz