NIEUSTANNY RÓŻANIEC

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

w Krzeszowie

 

Od pięciu lat w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w diecezji legnickiej organizowane są dwa razy w roku Jerycha Różańcowe. Chcemy nadal dziękować za otrzymane łaski w Roku Miłosierdzia, ogłoszonym przez papieża Franciszka i prosić o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego i dla każdej polskiej rodziny.

Chcemy prosić, by Matka Boża, tak jak do tej pory była szczególnie obecna w naszym Krzeszowskim Sanktuarium. Chcemy też prosić o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, by Polska była rzeczywistym królestwem Maryi a wiara katolicka mogła cieszyć się nieskrępowanym rozwojem.

Potrzebna jest szczególna modlitwa by odsunąć te zagrożenia jakie stoją przed Polakami i naszą Ojczyzną. Różaniec jest najlepsza bronią by walczyć o dobro. Tę tajemniczą broń Bóg umieszcza w dłoniach swych wiernych żołnierzy, walczących z szatanem i jego sługami krążącymi po świecie na zgubę dusz.

Nieustanny Różaniec to sztafeta osób, podejmujących kolejno modlitwę różańcową przez 1 godzinę; podtrzymując nieprzerwaną modlitwę różańcową przez 7 dni przez 24 godziny…

Pobierz pełną treść listu (PDF)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment