„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności”

(ks. kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski podczas wizyty w dniach 23 lipca – 11 września 1976 r. w Stanach Zjednoczonych).

„Niech Polska rozmodli się na różańcu, a nie zagubimy się w tym życiu i w tym pokoleniu będziemy umieli odnaleźć Bożą drogę i na tej drodze wytrwać”

 (ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina)

Jednym ze sposobów niesienia duchowej pomocy potrzebującym jest Różaniec Wieczny czyli Nieustający. Założony on został w pierwszej połowie XVII w., pierwszy w Bolonii, drugi we Florencji. Nabożeństwo to objęło miasta i wioski. Należeli do niego nawet papieże, kardynałowie i biskupi. Stolica Apostolska powagą papieża Aleksandra VII zatwierdziła Różaniec Wieczysty w roku 1656. Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są od roku 1738.

Należący do wspólnoty modlą się przede wszystkim:

• o nawrócenie grzeszników,

• o pomoc konającym,

• o pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu,

• w innych ważnych intencjach diecezjalnych czy parafialnych.

Nieustający Różaniec polega na tym, że jest odmawiany dniem i nocą bez przerwy. Członkowie składający Bogu daninę nieustającej modlitwy, mają ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten sam dzień i tę samą część Różańca. Jest to nie tylko modlitwa nieustająca, ale i ofiarna. To nieustanny hymn uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby zanoszonej do Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest dla nas wielką pomocą w życiu, gdyż przychodzi ona ze strony wszystkich, którzy w świecie podjęli tę modlitwę. Sam tylko Bóg wie, jak rozstrzygają się ludzkie losy w ostatniej godzinie, najcięższej i najbardziej potrzebującym.

Nieustający Różaniec za Ojczyznę

„Upadek moralny za panowania ostatnich królów pociągnął za sobą utratę niepodległości Polski. Nastąpił wówczas okres długiej pokuty dziejowej naszego narodu. Jednak Matka Najświętsza nie opuściła nas. W 1877 roku objawiła się w Gietrzwałdzie (jedyne objawienie Najświętszej Maryi Panny w Polsce uznane przez Kościół). Wzywała do poprawy życia i zadośćuczynienia. Uczyła, że od tego zależy wolność Polski”. Wołanie Matki Bożej, w dzisiejszych czasach, podjęła Urszula Strynowicz, założycielka i animatorka wspólnot Nieustającego Różańca w naszej Ojczyźnie. Inspiracją jej działalności było spotkanie z Anatolem Kaszczukiem. W naszym Sanktuarium w Krzeszowie wszelką pomoc okazała nam Zofia Szczur, animatorka Jerycha Różańcowego w Polsce)

Poprzez tworzenie Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego im. Jana Pawła II (taka jest pełna nazwa) modlitwa różańcowa trwa w sposób nieustanny. Tak odmawiany Różaniec przyczynia się do osłabiania działania szatana w naszej Ojczyźnie. Trzeba, aby poprzez dalszy rozwój Wspólnot, a przez to coraz większej modlitwy różańcowej doprowadzić do całkowitego oddalenia od Polski mocy piekielnych. W ten sposób wyprosimy realizację Ślubów Jasnogórskich, które oznaczają nic innego, jak to, że „…Nastąpi wielki Tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.”

(Sługa Boży ks.kard. August Hlond).

Maryja przyszła do nas w czasie, kiedy wydawało się, że sytuacja naszej Ojczyzny jest dramatycznie przesądzona. Polska była pod zaborami. Wymazana z mapy świata, mimo to Maryja mówiła w Gietrzwałdzie po polsku. Orędzie Matki Bożej „życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec” przenikło przez granice zaborów i dotarło do wszystkich Polaków. Duchowa przemiana wśród Polaków przyczyniła się do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Podobnie dzisiaj, kiedy stoimy na progu utracenia wolności, z pomocą przychodzi nam Matka Boża Pani Gietrzwałdzka z tym samym orędziem. Bł. O. Honorat Koźmiński napisał, że „Gdyby w Gietrzwałdzie był odmawiany nieustannie Różaniec, Polacy nie musieliby walczyć o wolność Polski, mieliby ją wolną bez walki.”

Jesteśmy narzędziami w rękach Maryi; zawsze gotowi do zadania, które nam Matka Najświętsza daje w zależności od czasu i sytuacji, a rozpoznawać te zadania pomaga nam Duch Święty – najczęściej podczas modlitwy. Staramy się robić tylko to, co jest zgodne z nauką Kościoła i w posłuszeństwie wobec Kościoła.

Charyzmatem Wspólnot Nieustającego Różańca jest działanie polegające na tym, aby przez modlitwę wyprosić realizację Ślubów Jasnogórskich, co powinno między innymi doprowadzić do Triumfu Niepokalanego Serca Maryi i aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i Jej Syna…

Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą, w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą. Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen!

Wspólnota Nieustającego Różańca przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie powstała w Dzień Świętości Życia dnia 4 kwietnia 2016 roku.

W każdą pierwszą Sobotę Miesiąca (po całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca) odprawiamy w Bazylice Krzeszowskiej Mszę św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi wyrządzane przeciwko Bogu i Kościołowi Świętemu. Modlimy się również w intencjach przesyłanych do naszego Sanktuarium przez członków wspólnoty Nieustannego Różańca. (zapraszamy wszystkich na Eucharystię o godz. 12.00 w południe)

Wiem Siostro i Bracie że kochasz Matkę Bożą dlatego …

Zapraszam Cię do Nieustannego Różańca w Sanktuarium Krzeszowskim. Dołącz do naszej Rodziny, której bardzo zależy na tym, by modlitwa różańcowa trafiła do każdego domu. Twoja regularna modlitwa na paciorkach różańcowych przyczyni się poprzez Twoje zaangażowanie do obrony naszej wiary i tożsamości chrześcijańskiej. Jestem pewien, że przynależność do Rodziny Nieustannego Różańca w Krzeszowie stanie się mocnym duchowym oparciem dla Ciebie i twoich bliskich. (Obecnie jest nas ponad 300 osób z Polski i zagranicy)

Przystępując do naszej Wspólnoty, otrzymasz szereg przywilejów i będziesz pomocną dłonią w rękach Maryi. Jak czytamy u św. Pawła: „Co człowiek sieje, to i żąć będzie”

Dołącz więc do nas i zasiejemy wiele dobra.

Wszystkich którzy zechcą włączyć się do Wspólnoty Nieustającego Różańca proszę o kontakt z Kustoszem Sanktuarium w Krzeszowie:

Ks. Marianem Kopko;
Plac Jana Pawła II nr 1;
58-405 Krzeszów,
tel. +48 75 742 35 92

Można nas znaleźć na stronie internetowej: www.opactwo.eu zakładce „Nieustanny Różaniec” (należy wybrać sobie dogodną godzinę oraz dzień czuwania modlitewnego)