Szczęść Boże!

W tym wyjątkowo trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy w modlitwie. Jeszcze mocniej oplatamy go Różańcem, wspierając swoją modlitwą i zaangażowaniem wszystkich, którzy cierpią w wyniku pandemii koronawirusa. Modlimy się również za tych, którzy narażając swoje życie, pomagają bliźnim. Uciekamy się do Mamy! (więcej o inicjatywie na www.rozaniec.eu ).

Zawierzamy Was wszystkich opiece troskliwej Matki Bożej. Pod Jej płaszczem i sercem znajdziemy bezpieczne miejsce. Przesyłam słowo Moderatora Krajowego ks. dr. Jacka Gancarka do Ludzi Różańcowych wraz z błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, delegata Episkopatu do spraw Żywego Różańca. Na naszej stronie internetowej rozaniec.eu zaś zamieściliśmy materiały formacyjne: konspekt spotkania Żywego Różańca, słowo moderatora krajowego, konferencję formacyjną, by każdy miał do nich dostęp. Są one dostępne pod zakładką w Żywym Różańcu: „Spotkania Żywego Różańca w czasie pandemii” https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/ oraz https://rozaniec.eu/drodzy-zelatorzy-i-czlonkowie-zywego-rozanca/