Mały modlitewnik

Człowiek został stworzony do komunii z Bogiem. Na ziemi komunia ta urzeczywistnia się w modlitwie. Modlitwa to najprostsza droga do świętości. Chrześcijanin, a więc każdy z nas powinien zastanawiać się nad swoją świętością. Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest dobrą okazją i potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie tylko dla wybrańców, ale dla każdego, kto żyje zgonie z wolą Boga. 22 maja 2022 w Lyonie zostanie zaliczona w poczet błogosławionych sługa Boża Paulina Jaricot założycielka dwóch wielkich dzieł w Kościele: Dzieła Rozkrzewiania Wiara, które w tym roku będzie obchodzić 200 lecie swego istnienia i Żywego Różańca powstałego 4 lata później. Dla nas ludzi modlących się na różańcu i należących do Kół Różańcowych to wielka łaska i radość, że będziemy mieć kolejną orędowniczkę w naszych sprawach w niebie. Ten fakt wymaga od nas dobrego przygotowania, by w myśl założycielki: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

W „MODLITEWNIKU ŻYWEGO RÓŻAŃCA” znajdują się modlitwy i rozważania o charakterze nowenny (s. 611-646). Przypominają one najważniejsze wydarzenia z życia Założycielki Papieskiego Dzieła Misyjnego i Żywego Różańca, a także zawierają jej piękne myśli i bogate w treść modlitwy. W indywidualnej modlitwie warto się przy nich zatrzymać.

Natomiast „MAŁY MODLITEWNIK za wstawiennictwem Pauliny Jaricot” zawiera wybór tych modlitw i rozważań, które są przygotowaniem do beatyfikacji, gdzie zostały dołączone wezwania o liczne owoce beatyfikacji Pauliny i modlitwy za jej wstawiennictwem.

Zachęcam wszystkich księży, duszpasterzy, moderatorów i członków ŻR, by w piątek, 13 maja 2022, gdy rozpoczynają się Nabożeństwa Fatimskie, rozpoczęli także Nowennę przygotowującą do beatyfikacji Pauliny Jaricot. Wskazane jest, aby przynajmniej przez te dni przeżywać wspólną modlitwę w kościele. Wtedy podane w naszych książeczkach modlitwy są gotową i najlepszą propozycją, którą można poszerzyć nabożeństwa majowe. Nie organizujmy w parafiach jakiś nadzwyczajnych wydarzeń dodatkowych, ale dołączmy przez te 9 dni do Nabożeństw Majowych naszą Nowennę, zapraszając na nią Koła Różańcowe w Parafii. Wiem, że w niektórych diecezjach już trwa stała modlitwa przygotowująca do beatyfikacji. Dziękuję za tę piękną modlitewną inicjatywę.

Niech słowa Pauliny „wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec” staną się zachętą o owoce naszej codziennej modlitwy różańcowej. Zróbmy wszystko, by ukazać współczesnym Polakom i światu różaniec jako modlitwę na dzisiejsze czasy, w której widzimy ocalenie wiary i miłości do Boga w polskich rodzinach, parafiach, w sercach dzieci i młodzieży oraz w świecie.

W czasie trwającej wojny na Ukrainie i w innych częściach świata modlitwa różańcowa staje się najbardziej sprawdzonym lekarstwem na te choroby o czym przypomina Maryja; „Zapomnieliście, że dzięki modlitwie i postom możecie oddalić wojny”.

Wszystkich zapraszam na „Polskie Dziękczynnie” za beatyfikację Pauliny, które będzie miało miejsce w czasie II Krajowego Kongresu Różańcowego który łączy się w tym roku z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca na Jasną Górę 3 i 4 czerwca 2022 r.

Moderator Krajowy Żywego Różańca

Ks. dr Jacek Gancarek

 

Załączniki:

  1. Słowo Moderatora w PDF
  2. Plakat II Krajowy Kongres Różańcowy i X Pielgrzymka Żywego Różańca
  3. Książeczka – Mały Modlitewnik przez wstawiennictwo Pauliny
  4. Plakat z Pauliną Jaricot
  5. Okładka Małego modlitewnika