Potęga różańca świętego

Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego Matka Boża we wszystkich objawieniach na całym świecie powtarza wciąż jedno zdanie: „Drogie dzieci, odmawiajcie różaniec”. W tych słowach tkwi jakaś przedziwna tajemnica miłości Najświętszej Maryi Panny do wszystkich, którzy przyjęli wiarę Kościoła katolickiego, a jednocześnie troska o cały świat i jego istnienie w  przyszłości. Odkrywam, że nie jest to tylko…

BÓG MI POMAGA

Jego przygoda z różańcem zaczęła się od osobistego pojednania. Staszek opowiadał, że różańcowi zawdzięcza pogodzenie z bratem, z którym nie rozmawiał przez lata. Przeszło trzy tysiące lat temu na górze Horeb Mojżesz – jeszcze jako dziecko puszczony z prądem Nilu przez Izraelkę, a przez Egipcjankę ocalony – zobaczył płonący krzew, który nosił Pana, ale nie spłonął. Tysiąc lat później miało miejsce podobne wydarzenie. Krzewem gorejącym…